Annonsera

Annonsera och profilera ditt företag på våra digitala skärmar i publika miljöer. Vi erbjuder effektiv exponering av ditt varumärke via en modern, snabbt växande och uppskattad mediekanal. Våra skärmar är strategiskt placerade där kundgenomströmningen är hög.

Grafisk produktion

Låt våra professionella animatörer ta fram grafisk formgivning efter dina önskemål, visioner och mål. Vi besitter bred kunskap inom allt från rörlig bild och filmproduktion till enklare formgivning och trycksaksproduktion.

Installation av skärmar och info-system

Gör dig själv en tjänst och ersätt trycksaker med digitala skärmar. Det är enkelt, tids- och kostnadseffektivt, samt ökar avsevärt uppmärksamhetsgraden. Vi kan hjälpa dig med installation, drift och underhåll.